Độ cao và cây cà phê có mối liên hệ mật thiết, đây là một trong những yếu tố quyết định đến khả năng sinh trưởng cũng như chất lượng của hạt cà phê.

Khi được trồng càng cao, cây cà phê sẽ sinh trưởng chậm hơn, Quá trình “nuôi” quả diễn ra chậm giúp quả phát triển đầy đủ về hương vị lẫn cấu trúc. Những hạt cà phê khi được canh tác trên 1.200m còn được gọi là Cà phê SHG (Strictly High Grown).

Các tiêu chuẩn khác

Một số cách phân loại cà phê khác liên quan đến độ cao bao gồm :

  • High Grown (HG) hay còn gọi là Hard Bean (HB): Ở độ cao Từ 900m – 1.200m
  • Medium High Grown (MHG) hay còn gọi là Medium Hard Beans (MHB) :  từ 500m – 900m.

Mặc dù có sự tương quan giữa độ cao và sự phát triển của cà phê, nhưng đó không phải là quy tắc tuyệt đối.

Ví dụ như cây cà phê Blue Mountain của Jamaica được trồng ở mức độ thấp hơn so với độ cao của SHG nhưng lại có giá cao trên thị trường.

Hay gần nhất là vùng cà phê tây nguyên trên cao nguyên Di Linh  hay cà phê Sơn La – vùng Tây Bắc của Việt Nam được đánh giá như một loại cà phê nguyên bản có chất lượng rất cao.

Chốt lại thì độ cao chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê, bao gồm điều kiện đất đai và khí hậu và giống cà phê. Nên nếu chỉ xét tới độ cao để đánh giá chất lượng một loại cà phê thì rất chủ quan.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here